Goed Doelen Curaçao

GoedeDoelenCuracaoGoede Doelen Curacao (GDC) is een jonge organisatie die goede doelen steunt. Goede doelen zijn voor ons alle initiatieven, activiteiten e.d. die als doel hebben het leven van verschillende mensen positief te beinvloeden. Wij richten ons alleen wel op zeer duidelijke projecten, dus geen grote ondoorzichtige hulpactiviteiten maar meer duidelijk aan te wijzen hulp behoeften.

Ontstaan van GDC

Het idee om GDC op te richten, is ontstaan uit het jarenlang steunen en helpen van andere. Dit deden wij projectmatig en op een zeer directe, persoonlijke manier. Dit vergt veel tijd en energie. Om meer controle te krijgen en professioneler om te gaan met verschillende hulpvragen die wij gesteld krijgen, hebben wij besloten om Goede Doelen Curacao op te richten.

Werkwijze

Onze stichting is vooral gericht op de directe behoefte/vraag van de familie of groep. Hierdoor bieden wij snel en direct hulp waardoor de situatie snel verandert.
Wij richten ons meer op een langdurige oplossing, zodat we niet steeds dezelfde persoon, familie of groep helpen. Wij willen een duidelijke groei teweeg brengen, zodat diegene in de toekomst zonder onze hulp verder kan.

Verder zullen we projecten initiëren en steunen. Het steunen van de projecten kan op verschillende manieren waaronder een financiële bijdrage en/of middelen waarover wij beschikken, zoals man/vrouw kracht, kennis, kunde, tijd etc.

Uw bijdrage

Wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar bijdragen die ons zou kunnen steunen met onze doelstellingen te verwerkelijken. Financiële bijdragen, maar ook middelen zijn zeer welkom. Maar ook vrijwilligers die beschikken over kennis en kunde zijn bijdragen die we kunnen gebruiken.

Onze commitment

Uw bijdrage zullen wij registreren, bij uw binnenkomst en bij de uitgave. Wij hanteren bij elke organisatie een bepaald percentage. Een deel van uw bijdrage gaat naar de doelstellingen en het overige deel gaat naar de zaken die onze organisatie draaiende houdt.
Onze percentages zijn niet erg hoog, omdat wij zelf veel extra tijd investeren.
Wij hebben uw bijdrage hard nodig en hopen u als donateur zo snel mogelijk te mogen verwelkomen in onze organisatie.

Dank u, namens het bestuur.